CARTĂRI GEOLOGICE COMPLEXE ŞI DE DETALIU
STUDII TECTONICE, MICROTECTONICE ŞI CINEMATICE
 
 
1. STUDII GEOLOGICE pentru prognozarea perspectivelor metalogenetice a perimet-relor noi şi a celor vechi considerate epuizate în actuala conjunctură economică.

2. STUDII GEOCHIMICE a mineralizăiilor metalifere din perimetrele de prospecţiune – explorare în vederea aprecierii potenţialului economic a acestora.
 
     
 
 
 
     
 
 
     
  ELABORAREA DOCUMENTATIILOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE CERCETARE – PROIECTARE, ÎN DOMENIUL GEOLOGIC – MINIER  
 
1. întocmire de documenţatii geologo-tehnice şi tehnico-economice pentru resurse minerale - metalifere radioactive, rare şi disperse, roci utile.

2. lucrări de explorare şi expertizare pentru resurse minerale metalifere, radioactive, rare şi disperse, roci utile.
 
     
 
 
     
 
 
     
  BAZE DE DATE GEOLOGICE ASISTENŢĂ GEOLOGICĂ DE SPECIALITATE  
 
În etapele de prospecţiune, explorare şi exploatare a substanţelor minerale utile.
 
     
 
 
 
     
 
 
     
  EVALUAREA RESURSELOR DE SUBSTANŢE MINERALE UTILE  
     
 
   

 
 
     
 
 
     
  STUDII HIDROGEOLOGICE  
     
  1. pentru perimetre restrânse, pe medii fisurate – studii, hidro în terenuri carstice, cu implicaţii în activitatea minieră;

2. măsurători de debite pentru drenajele şi infiltraţiile din lucrările miniere;

3. marcarea, prin utilizarea trasorilor convenţionali a drenajelor subterane.
 
     
   
     
 
 
     
  MASURĂTORI GEOFIZICE  
 
 1. Metode electrometrice:
  • metoda PN, cu dispozitive gradient sau potenţial;
  • metode electrometrice în curent continuu:
   • metoda rezistivităţii cu AB max = 1000 m;
   • metoda S.E.V. - pol - dipol;
   • metoda corpului încărcat

 2. Metode radiometrice:
  • metoda gamma natural - gamma suprafaţă, gamma în sol, microsondaj gamma;
  • metoda, spectrometrie monocanală de teren.
  • carotaj gamma natural în foraje de adâncime mică şi medie (150 – 500m);
  • inclinometrie pentru foraje de adâncime medie (suprafaţă şi subteran)
Scop:
 1. evidenţierea discontinuităţilor mecanice, a tendinţelor de mineralizare şi a direcţiilor de drenaj a apelor subterane;
 2. separarea orizonturilor reper dintr-o succesiune litologică (la suprafaţa îi în foraje);
 3. distributia campului gamma - indicator Ón prospectiunea substantelor minerale utile.
 
     
 
 
 
     
 
 
     
  RIDICĂRI TOPOGRAFICE (CLASICE)  
 
1. corespunzătoare ordinelor inferioare / indesiri reţele locale, drumuiri, nivelment, redactări de planuri topografice, calcule de suprafeţe, etc.

2. ridicarea topografică a golurilor subterane neregulate (peşteri, avene, etc.) în completarea studiilor hidrogeologice
 
     
 
 
     
  ANALIZE DE LABORATOR  
 
 
 
     
 
 
     
  SECŢIUNEA MINERALOGIE PETROGRAFIE  
 
1. confecţionarea secţiunilor subtiri şi lustruite;
2. amprente chimice pe eşantioane
3. analize mineralogice complexe (inclusiv a mineralizaţiilor);
4. confecţionarea de eşantioane decorative lustruite de mici dimensiuni;
 
     
 
   
 
     
 
 
     
  SECŢIUNEA GEOCHIMIE SPECTROGRAFIE  
 
1. analiza spectrografică de emisie, informativă, semicantitativă (Be, As, Co, Sb, Pb, Sn, Cr, W, Bi, Ga, Mn, Ni, Ge, In, Mo, V, Cu, Ag, Zn, Cd, Ba, Tl, Ce, Hg, Te, Re) şi cantitativă (Ti, Zr, Nb, Sn, Bi, etc) din sol, aluviuni şi minereuri;

2. analiza microspectrală pe secţiuni lustruite din minerale şi minereuri
 
     
   
     
 
 
     
  SECŢIUNEA GEOCHIMIE SPECTROGRAFIE  
 
1. analiza spectrofotometrică de absorbţie atomică pentru: Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Co, Ni, Mo.

2. analiza spectrofotometrică pentru: Mo, Bi, W, Cd, Te, Re, U, Th

3. analiza flamfotometrică pentru: Na, K, Ca, Mg, Li

4. analize hidrochimice (Ca2+ , Mg2+, Na+ , HCO3- , SO2- , Cl- , Cu, Pb, Zn, Fe, Mn,  Cd, etc.  pH, CND, TDS, etc).

5. analiza termodiferenţială (ADT), pentru minerale argiloase, alteraţii hidrotermale - compoziţia în oxizi de bază
 
     
 
 
 
     
 
 
     
  SECŢIUNEA METODE RADIOMETRICE  
 
1. spectrometrie 4 canale de laborator (U, K, Ra, Th) solide şi lichide

2. determinări de laborator a U prin metoda radiometrică

3. determinarea Ra226 din lichide şi solide

4. determinarea Rn – din aer şi apă

5. determinarea fluxului de Rn din sol, roci şi materiale de construcţii
 
     
   
     
 
 
     
  MEDIU  
 
1. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU – analiza geochimică a repartiţiei spectrului de elemente chimice şi a corelaţiei dintre ele.

2. MODELAREA DISPERSIEI POLUANŢILOR ÎN FACTORII DE MEDIU

3. ELABORAREA PLANULUI DE REFACERE A MEDIULUI, dezafectare şi închidere a instalaţiilor din domeniul industriei miniere.

4. IMPLEMENTAREA ŞI VALIDAREA planurilor de refacere a mediului
 
     
 
   
 
   
 
 
natura, cercetare  | 2008
powered by EMERiGOS
web design oradea